Vi använder oss utav moderna maskiner med ny teknik för att få ett gott resultat så effektivt som möjligt.

Utöver maskintjänster erbjuder vi hjälp med tilldelningsfiler för varierade givor till kalk och gödsel.

Skördetröska – John Deere T560i med 625R skärbord och vertikalkniv. En mycket effektiv skördetröska med fantastisk kärnkvalitet och möjlighet till skördekartering.

Potatisupptagning – AVR 8200. Modern potatisupptagare med stort rensverk som klara de flesta förhållande. 7,5tons tankkapacitet och möjlighet till lådtömning.

Gödningsspridare – Amazone 3200l behållare. Med GPS sektionsavstängning och kantspridning. Möjlighet att köra tilldelningsfiler.

Växtskyddsspruta – John Deere 732i, 24m ramp med belysning. 8 sektioner med GPS avstängning på varje sektion, utrustad med flera olika munstycken bla för övergödsling i potatis.