Djur

Grisar

Kor

Får

Växtodling

Spannmål, Raps, Potatis och Vall

Maskinstation

Skördetröska, Potatisupptagare